KE MANAKAH ZAKAT KITA?

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang,untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.”

Di dalam ayat al quran ini, jelas menunjukkan ada 8 golongan yang layak mendapat zakat, antara golongan yang di sebutkan itu adalah :

  1. Fakir
  2. Miskin
  3. Amil Zakat (Pengurus Zakat)
  4. Para Muallaf (Orang yang baru memeluk Agama Islam)
  5. Para Budak belian (Hamba) yang ingin memerdekakan dirinya
  6. Orang yang terbelenggu oleh Hutang
  7. Fi Sabilillah (Para pembela dan penegak agama Allah)
  8. Para Musafir (yang kehabisan bekal dalam perjalanan tapi tidak berniat untuk bermaksiat)

Nak tahu macamana ukuran dan penjelasan di setiap golongan ini ?

Fakir : bererti seorang yang papa dan miskin sehingga tidak memiliki apa – apa harta untuk hidup.

Orang Miskin :  merangkumi semua orang yang tidak berdaya kerana sakit, terlalu berusia, atau menjadi korban perang, yang tidak mampu bekerja, atau mampu tetapi hasilnya tidak mencukupi keperluan diri dan keluarganya.

Pengumpul Zakat (Amil) : mereka adalah para petugas yang dilantik oleh ketua negara. Amil juga merangkumi semua pegawai yang memunggut zakat, atas kerjanya ini, amil diberi gaji dari dana zakat.

Muallaf : kategori ini merangkumi semua orang yang mungkin dapat membantu menegakkan agama Islam. Termasuk juga orang yang baru memeluk agama Islam yang kehilangan harta miliknya dan memerlukan bantuan, bahkan jika mereka bukan “fakir” dan “miskin”.

(Riqab) pembebasan tawanan perang meskipun riqab kini telah hilang, manfaat zakat ini dapat dilakukan dengan membantu memerdekakan hamba sahaya.

Orang yang berhutang : semua orang yang berhutang dan tidak mampu melunaskan hutangnya, dapat dibantu dengan dana zakat. Syaratnya, hutang itu bukanlah untuk mendapatkan sesuatu yang haram. Untuk tujuan ini, yang berhutang diklasifikasikan kedalam dua kategori, pertama, mereka yang berhutang untuk membeli keperluannya. Jika mereka tidak kaya serta tidak memiliki kekayaan melebihi nisab yang telah ditetapkan, hutang- hutangnya dapat dilunaskan dari dana zakat.

Kedua, mereka yang berhutang untuk menolong orang lain. Maka, hutang orang seperti ini, baik kaya ataupun miskin, akan dilunaskan dari dana zakat.

Fi Sabilillah (di jalan Allah). Ini adalah suatu istilah yang sangat luas. Seseorang yang berjihad di jalan ALLAH.

Musafir. Orang yang sedang melakukan perjalanan lalu tertimpa kesulitan ataupun masalah sehingga tidak dapat menggunakan hartanya kerana jauh dari rumah.

Dia memerlukan bantuan kewangan untuk menyelesaikan perjalanannya. Dia dibantu dana zakat, asalkan perjalanannya itu tidak dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau untuk tujuan yang haram.

Inilah gambaran dari pembahagian zakat siapa yang dapat zakat menurut Al – quran serta penjelasannya. Mudah – mudahan amalan kita di terima dan dengan berzakat juga kita dapat memperkuatkan keimanan serta mensucinya harta kita ke jalan allah.

Salam Ramadhan Mubarak ! korang dah bayar zakat fitrah ke belum ?

Komen Anda?

Close
Top